dr. T.G.M.W. Riswick (Tim)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History
Lid - Ondernemingsraad

dr. T.G.M.W. Riswick (Tim)
Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Tim Riswick is universitair docent Historische Demografie bij de Radboud Group for Historical Demography and Family History, Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid, Radboud Universiteit, Nijmegen. Hij draagt tevens bij aan het project ‘Lifting the last of disease. De modernisering van de gezondheid in Nederland: Amsterdam 1854-1940'.

Hij is gespecialiseerd in (vergelijkende) familiegeschiedenis in Oost-Azië en West-Europa, en voornamelijk nieuwsgierig naar waar mensen aan zijn overleden, en welke factoren daarbij een rol speelden in negentiende- en twintigste-eeuwse samenlevingen. Zijn onderzoek richt zich vooral op ongelijkheid in gezondheid, epidemieën, ziekenhuispatiënten, en doodsoorzaken.

Naast dit wetenschappelijke doel probeert hij het veld van de historische demografie te versterken door de functies van bestuurslid van de European Society of Historical Demography en Associate Editor van The History of the Family te bekleden. Verder is hij namens PON-TRAP vicevoorzitter van de Ondernemingsraad (OR) van de Radboud Universiteit en bestuurslid van Museum de Kantfabriek.

Onderzoeksthema
  • Historische Demografie
Onderzoeksgroep
  • Radboud Group For Historical Demography and Family History

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenfuncties