A.J.A. de Rond (Anne)

Bedrijfshulpverlener (BHV) - Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
EduSupport - Onderwijsinstituut voor Biowetenschappen

A.J.A. de Rond (Anne)
Contactinformatie
Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Ons team Practical Education & Educational Support Biosciences helpt onderwijsmedewerkers bij het ontwikkelen, innoveren en organiseren van (praktisch) onderwijs binnen de Bachelor Biology aan de Radboud Universiteit. Vanwege onze samenwerking met cursus- en programma coördinatoren door de gehele Bachelor hebben we een proactieve rol in het identificeren van mogelijkheden om het Bachelor programma te verbeteren. Daarnaast coördineren mijn collega's (Lydia Ketalaars, Guus Middelbeek, Wyboud Stijns) en ik de ontwikkeling van (practicum) vaardigheden die binnen het Bachelor programma aan bod komen (bv. verslaglegging, labvaardigheden, peer feedback, mondeling presenteren, etc.). Daarnaast hebben we een ondersteunende rol in het implementeren van het nieuwe Bachelor curriculum en de bijbehorende Biologists in Society (BIS) componenten. Ook zijn we verantwoordelijk voor de Portfolio cursus, waarin we via specifieke opdrachten onze studenten begeleiden in hun studie- en loopbaanproces, zodat ze hier in de toekomst doordachte keuzes in kunnen maken.

Nevenwerkzaamheden