dr. M.B. Ruiter (Marina)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Universitair docent - Departement Taal en communicatie

dr. M.B. Ruiter (Marina)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Als universitair docent (0,9 fte) ben ik verbonden aan het Centre for Language Studies en verzorg ik verschillende cursussen die worden aangeboden door het Departement Taal en Communicatie van de Radboud Universiteit.
Ik ben betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, waarvan de meeste betrekking hebben op taalstoornissen en hun revalidatie. Als spraak- en taalpatholoog/logopedist heb ruime ervaring met de klinische revalidatie van mensen met verworven taalstoornissen. Als zodanig heb ik een voorkeur voor toegepast onderzoek op basis van theoretische inzichten. Mijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van diagnostische en behandelinstrumenten voor mensen met een communicatieve beperking. Het accent ligt hierbij op afasie, waaronder onderzoek naar de intra- en interpersoonlijke verschillen in de behandeluitkomst van afasietherapie, het kwantificeren van de functionele communicatievaardigheid en het gebruik van e-health om de uitkomsten van onderzoek in de klinische praktijk te implementeren.
De meeste van mijn onderzoeksprojecten zijn teamprojecten, waarin ik niet alleen samenwerk met CLS-collega's, maar ook met onderzoekers van de Language Function and Dysfunction-groep van het Donders Instituut en met voormalige collega's van het revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden