L. Salah (Lema)

Promovendus - Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management

L. Salah (Lema)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Lema Salah is een historicus, diversiteit- en inclusiviteitsexpert en afgestudeerd op militaire geschiedenis en militair genderbeleid (UNSCR1325) binnen nationaal én internationale context. Haar werk is gericht op kwalitatief onderzoek aan de hand van beleidsanalyses, diepte-interviews en veldonderzoek. Naast een RMA in Historical, Literary & Cultural Studies (RU) heeft zij een RMA minor voltooid in Gender Studies (Utrecht Universiteit). Tijdens haar studie heeft ze verschillende onderzoeksprojecten verricht aan het Ministerie van Defensie. Momenteel is ze verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie en de afdeling Politicologie (RU) waar ze een Ph.D. onderzoek verricht naar leiderschap, organisatiecultuur en personeelsbehoud binnen Defensie. Hierbij richt zij zich specifiek op subculturen binnen organisatiestructuren en het belang van militair leiderschap op personeelsbehoud, met specifiek oog voor de positie van vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. Bovendien zal ze in dit onderzoek kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden combineren om tot een diepgaande analyse te komen.

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden