dr. J.J.M. van de Sande (Mathijs)

Lid - Onderdeelcommissie Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Universitair docent - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

dr. J.J.M. van de Sande (Mathijs)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Mathijs van de Sande doceert politieke filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2017 promoveerde hij aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) in Leuven. Ondertussen werkte hij als gastonderzoeker aan het Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE) in Brighton (2011-12) en was hij Fulbright scholar aan The New School for Social Research in New York (2015). In het voorjaar van 2023 verblijft hij als gastonderzoeker aan Sciences Po in Parijs.

Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn radicale democratie, politieke representatie, en de democratische rol en belang van protest. Daarbij put hij zowel uit diverse theoretische bronnen en politieke praktijken (zoals anarchisme, feminisme, (post-)Marxisme, en sociale bewegingstheorie). In zijn boek "Prefigurative Democracy: Protest, Social Movements and the Political Institution of Society" (2023) onderzoekt hij hoe hedendaagse protestbewegingen in hun eigen praktijken en organisatievorm een 'prefiguratie' proberen te vormen van de politieke en maatschappelijke verandering die ze nastreven. Sinds 2021 werkt Van de Sande aan een nieuw onderzoeksproject over 'communalisme' en de politieke impact van de Parijse Commune van 1871 (gefinancierd door de Gerda Henkel Stiftung).

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Over
Mathijs van de Sande doet onderzoek naar de democratische legitimiteit en de rol van protest en sociale bewegingen. Daarvoor put hij uit diverse filosofische stromingen en tradities, zoals anarchisme, feminisme, en (post-)marxisme.