drs. E.P. Sanders (Eric)

Onderzoeker - Centre for Language Studies
Onderzoeker - Centre for Language and Speech Technology

drs. E.P. Sanders (Eric)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ik ben onderzoeker taal- en spraaktechnologie aan het Centre of Language and Speech Technology (CLST) and the Language Machines (LAMA) groep.

De rode draad in mijn werk zijn (grote) verzamelingen taal- en spraakdata. I heb meegewerkt aan de ontwikkeling, validatie en curatie van (voornamelijk) spraakdatabases en op het moment probeer ik verkiezingsuitslagen te voorspellen aan de hand van Twitter.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs