prof. dr. J.M. Sanders (José)

Rector Magnificus - College van Bestuur
Voorzitter - College van Decanen

prof. dr. J.M. Sanders (José)

Het onderzoek en onderwijs van José Sanders richt zich op communicatie in organisaties. Zij is gespecialiseerd in strategische storytelling: het inzetten van persoonlijke ervaringen en verhalen als communicatiestrategie. Hoe werken ervaringen van mensen in op organisaties en hoe kunnen organisaties werken met verhalen over die ervaringen? Ervaringsverhalen worden door organisaties bewust ingezet om betekenis en impact te creëren bij hun doelgroepen, en speciaal ook om doelgroepen met een lagere geletterdheid te bereiken. Maar organisaties moeten bij hun doelgroepcommunicatie ook rekening houden met ervaringsverhalen die mensen vertellen in media en journalistiek.
José onderzoekt enerzijds de taal van verhalen (narratieve structuur en stijl) en de manier waarop ze begrepen worden (cognitieve representatie) en anderzijds hun communicatieve functie in toepassingen door organisaties, zoals in de gezondheidscommunicatie en narratieve journalistiek.

Onderzoeksthema
  • Communicatie in organisaties; narratieve communicatie
Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden

Over
Het onderzoek van José Sanders richt zich op communicatie in organisaties. Ze is gespecialiseerd in narratieve communicatie. Hoe kunnen verhalen mensen overtuigen in de gezondheidscommunicatie, journalistiek, reclame of binnen organisaties? Waar kan storytelling worden ingezet in tekst en media?