prof. dr. J.M. Sanders (José)

Hoogleraar - Centre for Language Studies
Decaan - Faculteitsbestuur Letteren
Hoogleraar - Departement Taal en communicatie

prof. dr. J.M. Sanders (José)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Het onderzoek en onderwijs van José Sanders richt zich op communicatie in organisaties. Zij is gespecialiseerd in strategische storytelling: het inzetten van persoonlijke ervaringen en verhalen als communicatiestrategie. Hoe werken ervaringen van mensen in op organisaties en hoe kunnen organisaties werken met verhalen over die ervaringen? Ervaringsverhalen worden door organisaties bewust ingezet om betekenis en impact te creëren bij hun doelgroepen, en speciaal ook om doelgroepen met een lagere geletterdheid te bereiken. Maar organisaties moeten bij hun doelgroepcommunicatie ook rekening houden met ervaringsverhalen die mensen vertellen in media en journalistiek.
José onderzoekt enerzijds de taal van verhalen (narratieve structuur en stijl) en de manier waarop ze begrepen worden (cognitieve representatie) en anderzijds hun communicatieve functie in toepassingen door organisaties, zoals in de gezondheidscommunicatie en narratieve journalistiek.
Meer concreet ligt haar onderzoeksexpertise op het gebied van tekstanalyse en tekstoptimalisatie; zij bestudeert de wisselwerking tussen de vorm en de functie van tekst in strategische communicatieve settings, variërend van gezondheidscommunicatie over bijvoorbeeld vaccinatie, geboortezorg en chronische klachten, tot aan journalistieke verhalen over maatschappelijke vraagstukken zoals criminaliteit, leefstijl of overheidscommunicatie.
José Sanders geeft onderwijs binnen de Masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen. Zij is decaan van de Letterenfaculteit.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

In de media

Nevenfuncties

Over
Het onderzoek van José Sanders richt zich op communicatie in organisaties. Ze is gespecialiseerd in narratieve communicatie. Hoe kunnen verhalen mensen overtuigen in de gezondheidscommunicatie, journalistiek, reclame of binnen organisaties? Waar kan storytelling worden ingezet in tekst en media?