prof. dr. P.L.M. Sars (Paul)

Hoogleraar - Departement Moderne talen en culturen
Departementsvoorzitter - Bestuursraad FdL
Departementsvoorzitter - Departement Moderne talen en culturen
Hoogleraar - Radboud Institute for Culture and History

prof. dr. P.L.M. Sars (Paul)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Professor Paul Sars houdt zich als filosoof en germanist bezig met de vraag naar persoonlijke en culturele identiteit. Hij publiceerde onder meer over de joodse dichter Paul Celan en de Duitse filosoof Martin Heidegger.

Als lid van commissies en besturen ondersteunde Sars maatschappelijke organisaties als KRO, Pax Christi, Sportfederatie en NCB bij de formulering van hun profiel en identiteit. In de afgelopen jaren heeft hij zijn aandacht verlegd naar de ondersteuning van instellingen, bedrijven en overheden in de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.
Sars was van 1990-1999 hoofd Studium Generale, van 1999-2005 secretaris van het College van Bestuur, van 2005 tot 2013 decaan van de Faculteit der Letteren. Sinds 2010 is hij tevens ambassadeur voor de Euregio Rijn-Waal (onbezoldigde nevenfunctie). Momenteel is hij voltijds werkzaam als hoogleraar Duitse Taal en Cultuur / Nederland-Duitsland-Studies en sinds 2020 tevens als voorzitter van het departement Moderne Talen en Culturen.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden