dr. M.J. Savelkoul (Michael)

Universitair docent - Radboud Social Cultural Research
Universitair docent - Sociologie

dr. M.J. Savelkoul (Michael)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Michael Savelkoul is universitair docent bij de vakgroep Sociologie aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de gevolgen van migratie en etnische diversiteit in westerse samenlevingen. Hij is met name geïnteresseerd in vooroordelen, interetnisch contact, sociaal kapitaal en stemmen op radicaal rechtse partijen.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden