E.A. Savinova (Elena) MA

Promovendus - Centre for Language Studies
Promovendus - Departement Taal en communicatie

E.A. Savinova (Elena) MA
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Mijn onderzoeksproject is gewijd aan het onderzoeken van subjectiviteit in online nieuwsberichten. Nieuws wordt steeds vaker via online gelezen, zowel via websites van nieuwsmedia als via social media platforms. In de context van toenemende subjectiviteit van het nieuws dat op sociale media wordt gepresenteerd, is het cruciaal om te onderzoeken hoe lezers met verschillende mate van geletterdheid zulk online nieuws begrijpen en evalueren, met name de aard en mate van subjectiviteit van het nieuws. Hoe passen opkomende nieuwsgenres zich aan de logica en het publiek van sociale media aan? Hoe beïnvloedt de toenemende subjectiviteit van nieuws op sociale media de online verwerking en offline evaluatie van nieuwsberichten door lezers? Is het geletterdheidsniveau van nieuwsconsumenten gerelateerd aan hun vermogen om nieuws uit verschillende bronnen effectief en efficiënt te verwerken? Mijn project heeft tot doel om dit te bestuderen in Engelse media door een combinatie van corpusonderzoek, online crowd sourcing-experimenten en eye-tracking.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden