dr. D.P. Schaap (Dorian)

Universitair docent - Bestuurskunde
Lid - Ondernemingsraad

dr. D.P. Schaap (Dorian)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Dorian Schaap verricht onderzoek naar het beleid rond en het functioneren, de organisatie en de legitimiteit van actoren in het veiligheidsdomein. Zijn proefschrift, 'The police, the public, and the pursuit of trust', was een internationaal vergelijkende studie van vertrouwen in de politie en politiële vertrouwensstrategieën. Ook rationalisering en modernisering heeft zijn interesse, gevat in de spanning tussen continuïteit en verandering in het veiligheidsdomein. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar historische ontwikkelingen in het Nederlandse politiebestel en naar internationale benaderingen van hoger onderwijs voor de politie. In bredere zin heeft de verhouding tussen burgers en de staat zijn interesse, evenals internationaal vergelijkende en mixed-method onderzoeksbenaderingen.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden