dr. H. Schaap (Harmen)

Universitair docent - Radboud Docenten Academie

dr. H. Schaap (Harmen)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Dr. Harmen Schaap is als universitair docent verbonden aan de Radboud Docenten Academie. In die functie is hij lerarenopleider, opleidingscoördinator en onderwijswetenschapper.

Zijn onderzoek focust zich op thema’s als professionele ruimte, professionele identiteitsspanningen en burn-out van zowel startende als ervaren leraren. Kenmerkend voor zijn onderzoek is dat hij inzicht probeert te krijgen in complexe interacties. Uit zijn onderzoeken blijkt dat verschillende persoonlijke factoren (bijvoorbeeld zelfvertrouwen en motivatie) en contextuele factoren (bijvoorbeeld leercultuur in vaksecties en leiderschap in scholen) met elkaar interacteren en daarmee invloed hebben op de (gepercipieerde) professionele ruimte en identiteitsspanningen.

Resultaten van zijn onderzoek worden gebruikt door scholen en opleidingsscholen om inductieprogramma’s verder te ontwikkelen, met als doel startende leraren optimaal te begeleiden gedurende de eerste jaren in het beroep en om ongewenste uitval tegen te gaan. Ook worden resultaten van zijn onderzoek gebruikt voor het onderbouwen en vormgeven van professionaliseringsprogramma’s van leraren in scholen (bijvoorbeeld professionele leergemeenschappen).

Harmen Schaap heeft meerdere onderzoekssubsidies verworven, zoals een subsidie voor beleidsgericht onderzoek naar professionele ruimte van leraren in verschillende professionaliseringsinitiatieven (o.a. professionele leergemeenschappen) en een subsidie voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar welzijn en burn-out van startende en ervaren leraren in zowel het po, mbo en vo (beiden gesubsidieerd door het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek).

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden

Over
Hoe voorkomen we ongewenste uitval van leraren? Hoe bevorderen we welzijn en verminderen we burn-out? Harmen Schaap zoomt in zijn onderzoek in op zowel startende als ervaren leraren.