dr. J.E. van Schaik (Johanna)

Universitair docent - Behavioural Science Institute

dr. J.E. van Schaik (Johanna)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, vrijdag

In haar onderzoek vertaalt Jo bevindingen uit de (neuro)cognitieve psychologie naar het begrijpen en informeren van wetenschap en technologie (W&T)-leren en -onderwijs op de basisschool. Ze richt zich met name op natuurkundige concepten, programmeren en computational thinking. Ze is daarnaast ook geïnteresseerd in manieren om de motivatie en houding ten aanzien van W&T van alle jonge leerlingen te verbeteren. Jo begeleidt promovendi in projecten over individuele verschillen in het wetenschapsonderwijs en de implementatie van educatieve robots op de basisschool. Ze maakt gebruik van een scala aan gedragsonderzoeksmethoden, waaronder laboratoriumexperimenten, onderzoek op scholen en vragenlijsten, evenals elektro-encefalografie en motion tracking technieken.

Jo behaalde haar master in cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit, waar ze vervolgens een beurs kreeg om haar promotieonderzoek in het Baby and Child Research Center en Donders Instituut uit te voeren. Na haar promotie in 2017 werkte ze als postdoc op een persoonlijke NRO-beurs op de onderwijswetenschappen afdelingen van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar postdoconderzoek richtte zich op leermechanismen van onderzoekend leren en de gevolgen daarvan op ontwerp en implementatie van onderzoekend leren. Daarna werkte ze een jaar als universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam voordat ze bij het Behavioral Science Instituut kwam.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden