Y.H.J.K. Schattevoet (Yentl) MA

Buitenpromovendus - Tekstuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom

Yentl Schattevoet MA is buitenpromovenda bij de afdeling Tekstuele, Historische en Systematische Studies van het Jodendom en Christendom. In 2013 studeerde ze cum laude af in Religiestudies en ze won de Universitaire Studieprijs voor haar Master scriptie over het hedendaags Paganisme in Nederland.

Haar onderzoeksinteresses zijn alternatieve religie, occultisme, esoterisme, heterodoxie en tegencultuur in het algemeen, en het hedendaags Paganisme in het bijzonder. Haar aandacht gaat momenteel uit naar religiegeschiedenis, vooral de Duitse Romantiek, met de nadruk op nationalisme, uitgevonden tradities (invention of tradition), perceptie, en de interactie tussen toeschrijving en toe-eigening.

Haar promotieonderzoek is getiteld 'Rooting for the Pagan Past: From a National Identity to a Religious Identity'. Yentl Schattevoet onderzoekt de Duits Romantische percepties van het concept 'pagan' in de context van nationalisme en hoe een positieve herwaardering van het verleden de voedingsbodem kon worden voor het ontstaan van de hedendaagse religieuze identiteit van de Pagan. De nadruk ligt op identiteitsvorming en een kritische evaluatie van de theorie over invention of tradition.

Onderzoeksthema
  • Hedendaags Paganisme, Duitse Romantiek, nationalisme, identiteit, perceptie

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

In de media

Nevenwerkzaamheden