prof. dr. P.L.H. Scheepers (Peer)

Hoogleraar - Empirische en praktische religiewetenschap

prof. dr. P.L.H. Scheepers (Peer)
Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Prof. Peer Scheepers doet onderzoek naar vraagstukken inzake sociale cohesie: solidariteit met leden van de eigen groep (sociale contacten en onderling hulpbetoon) en vijandigheid tegenover leden van andere groepen (vooroordelen, uitsluiting, discriminatie, stemmen op extreem-rechtse partijen). Hij vergelijkt ook samenlevingen (vaak landen) onderling, om zo verschillen tussen samenlevingen te verklaren met gevonden kenmerken.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Nevenwerkzaamheden