prof. dr. P.L.H. Scheepers (Peer)

Hoogleraar - Empirische en praktische religiewetenschap
Hoogleraar - Radboud Social Cultural Research
Hoogleraar - Sociologie

prof. dr. P.L.H. Scheepers (Peer)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Prof. Peer Scheepers doet onderzoek naar vraagstukken inzake sociale cohesie: solidariteit met leden van de eigen groep (sociale contacten en onderling hulpbetoon) en vijandigheid tegenover leden van andere groepen (vooroordelen, uitsluiting, discriminatie, stemmen op extreem-rechtse partijen). Hij vergelijkt ook samenlevingen (vaak landen) onderling, om zo verschillen tussen samenlevingen te verklaren met gevonden kenmerken.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenfuncties