dr. A.M. Schippers (Marianne)

Medewerker - Titus Brandsma Instituut

dr. A.M. Schippers (Marianne)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Na mijn studie klassieke talen aan de VU Amsterdam promoveerde ik in Leiden op een onderzoek dat zich richtte op terminologie, theorieën en conceptualiseringen van retorische imitatie bij de Griek Dionysius van Halicarnassus en de Romein Quintilianus. Hun ideeën analyseerde ik tegen de achtergrond van het Grieks-Romeinse classicisme dat in hun dagen in Rome hoogtij vierde. Gedurende en na mijn promotieonderzoek gaf ik colleges Grieks en Latijn aan de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen.

Mijn wetenschappelijke interesses zijn divers. Al sinds mijn studietijd gaat mijn hart uit naar receptieonderzoek, vooral binnen het werk van classica en dichteres Ida Gerhardt. Daarnaast heb ik een grote belangstelling voor de (middeleeuwse) theologie en (dichterlijke) wijsbegeerte.

Binnen het Titus Brandsma Instituut maak ik deel uit van een onderzoeksproject dat betrekking heeft op een werk van de buitengewoon productieve Amsterdamse jezuïet Maximilianus Sandaeus (1578-1656): Pro theologia mystica clavis (‘Sleutel tot de mystieke theologie’). Dit project staat onder supervisie van prof.dr. Inigo Bocken en prof.dr. Marc de Kesel en wordt gefinancierd door de Leuvense universitaire Stichting Amici Almae Matris.

Als postdoconderzoeker hoop ik een tweetalige editie (Latijn en Engels) met beknopte commentaar te verzorgen van Sandaeus’ Clavis. Dit werk, een encyclopedisch woordenboek op alfabet verschenen tijdens felle (contra-) reformatorische polemiek, raakte na de eerste en enige druk in 1640 om verschillende redenen aan het zicht onttrokken. Met de bezorging van een tweetalige editie zal dit scherpzinnige sleutelwerk uit de mystiek hopelijk weer de aandacht krijgen die het verdient. Zo kan het ook voor moderne lezers een leidraad en gids zijn op hun weg van christelijk geloof en christelijke spiritualiteit.

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden