prof. dr. R.H.J. Scholte (Ron)

Hoogleraar - Behavioural Science Institute
Opleidingsdirecteur - Opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen
Hoogleraar - Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag

prof. dr. R.H.J. Scholte (Ron)
Contactinformatie

. effectiviteit van zorg en onderwijs;
. invloeden van gezin, leeftijdsgenoten en leerkrachten op het functioneren van kinderen en jongeren;
. effecten van non-specifieke factoren in hulpverlening (alliantie tussen client en behandelaar, feedback informed treatment)

Publicaties

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden