L.M. Scholten (Loes) MA

Oudpromovendus - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Oudpromovendus - Radboud Institute for Culture and History

L.M. Scholten (Loes) MA
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

De vijftiende- en zestiende-eeuwse bronnen over Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516) vormen het onderzoeksgebied van Loes Scholten.
Hoe zag Bosch' netwerk eruit? Hoe zal zijn schilderswerkplaats hebben gefunctioneerd? Met wie zal hij hebben samengewerkt? Wie zijn Bosch' directe opdrachtgevers geweest? Speciale aandacht gaat o.a. uit naar de rekeningen van de Illustre-Lieve-Vrouwe-Broederschap van 's-Hertogenbosch; een broederschap waarvan Bosch een hooggeplaatst lid was. In de periode dat Bosch' faam als schilder begon toe te nemen, betrok deze broederschap net een nieuwe kapel in de Bossche Sint-Jan. Voor de inrichting werden vele nieuwe kunstobjecten besteld. Het lijkt niet meer dan logisch dat de broeders toen ook een beroep hebben gedaan op de expertise van medebroeder Bosch; of als uitvoerder, of als adviseur. Maar in hoeverre is Bosch' werk (of het werk uit zijn werkplaats) in de kapel te traceren? En wat zegt een eventuele tracering over Bosch status als ambachtsman, kunstenaar en Bosschenaar?

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Nevenwerkzaamheden