prof. mr. B.A. Schuijling (Ben)

Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Directeur - Onderzoekcentrum Onderneming & Recht
Hoogleraar - Vaksectie Burgerlijk Recht

prof. mr. B.A. Schuijling (Ben)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 8
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

De expertise van Ben Schuijling betreft het burgerlijke recht, in het bijzonder het recht inzake financiering, zekerheden en insolventie.

ORCID: 0000-0002-3759-4848

Onderzoeksthema
  • Financiering, zekerheden & insolventie | Algemeen vermogensrecht
Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden