prof. mr. R.J.B. Schutgens (Roel)

Decaan - Faculteitsbestuur
Hoogleraar - Vaksectie Algemene rechtswetenschap

prof. mr. R.J.B. Schutgens (Roel)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Roel Schutgens is hoogleraar Algemene rechtswetenschap en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij publiceert over overheidsaansprakelijkheid, wetgevings- en toetsingsvraagstukken, algemeen-staatsrechtelijke en constitutionele vraagstukken en over de thematiek van rechtspleging en rechtsvinding in politiek gevoelige context. In zijn colleges Inleiding tot de rechtswetenschap introduceert hij de verschillende rechtsgebieden voor de eerstejaars en bespreekt hij discipline-overstijgende juridische leerstukken. Zijn masteronderwijs is gericht op de onrechtmatige overheidsdaad.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden