G.G.A. Severijnen (Giulio)

Promovendus - Donders Centre for Cognition
Aio - Donders Centre for Cognitive Neuroimaging
Promovendus - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Aio - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Promovendus - Psycholinguïstiek

G.G.A. Severijnen (Giulio)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

In het dagelijks leven hebben we meerdere gesprekken met veel verschillende personen. Om goed te kunnen begrijpen wat je gesprekspartner zegt, hebben wij als luisteraar de taak om het akoestisch spraaksignaal te analyzeren en te interpreteren om uiteindelijk gesproken woorden en zinnen waar te nemen. Dit proces wordt gecompliceerd door de grote variatie in het akoestisch signaal tussen verschillende sprekers. Bijvoorbeeld, verschillen in geslacht, leeftijd en dialecten kunnen voor grote variatie zorgen. Dit leidt tot verschillen in segmentele informatie (medeklinkers, klinkers) en in suprasegmentele informatie (klemtoon, prosodie). Toch zijn luisteraars in staat om verschillende sprekers bijna moeiteloos te begrijpen, ondanks deze grote variatie.

Mijn PhD onderzoek is gericht op het bestuderen van de cognitieve mechanismen die luisteraars gebruiken om met deze variatie (in suprasegmentele informatie) om te gaan. Door gebruik te maken van verschillende methoden van onderzoek (gedragsexperimenten, eye-tracking, EEG) wil ik achterhalen hoe luisteraars gebruik maken van informatie over de spreker om het waarnemingsproces te optimaliseren.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden