dr. C. Shen (Chen)

Vaardigheidsdocent - Radboud in'to Languages

dr. C. Shen (Chen)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdagochtend

Als docent en trainer in Engelse academische vaardigheden en communicatie bij in'to Languages, verzorg ik een breed scala aan cursussen die voornamelijk gericht zijn op wetenschappelijk schrijven, uitspraak en presentatievaardigheden. Mijn rol houdt in dat ik zowel studenten als onderzoekers uit verschillende academische achtergronden in staat stel om hun communicatievaardigheden in een academische omgeving te verbeteren.

Mijn PhD-onderzoek onderzocht individuele verschillen in cognitieve vaardigheden en spreekprestaties. Ik wilde weten wat sommige sprekers beter maakt in bepaalde spreektaken (bijv. tongbrekers) dan anderen. Daarnaast heb ik de dynamiek van verrijkte spraakproductie van sprekers (bijv. Lombard speech) en de betrokkenheid van cognitieve vaardigheden bij het produceren van dergelijke spraak onderzocht. Ten slotte keek ik naar hoe veroudering de spraakmotorplanning en -initiatie van sprekers tijdens spraakproductie kan beïnvloeden.

Projecten

Nevenwerkzaamheden