prof. mr. C.H. Sieburgh (Carla)

Hoogleraar - Vaksectie Burgerlijk Recht

prof. mr. C.H. Sieburgh (Carla)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Het onderzoeksterrein en de expertise van prof. Carla Sieburgh zijn het burgerlijk recht, in het bijzonder de invloed van het Europese recht daarop. Het accent ligt op het overeenkomstenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. Ze zoekt de oplossing van concrete problemen in de beginselen van het Europese recht en het burgerlijke recht, met gebruikmaking van argumenten uit andere wetenschaps- en rechtsgebieden (wiskunde, filosofie, straf- en administratief recht) en uit buitenlandse rechtsstelsels. Voorbeelden daarvan zijn haar beschouwingen over 'wrongful life' en 'wrongful birth', haar oratie Tertium datur en de publicatie over voorrang en samenloop van Europees recht en nationaal privaatrecht. Sieburgh is medeauteur van de vier Asser-delen Verbintenissenrecht en actief lid van de werkgroep Torts van de Common Core of European Private Law en van de Acquis-Group die zich richt op het vinden van 'Principles of the Existing European Community Contract Law'. Ze is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen.

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden