S.J. Siepel (Stef) MA

Lid - Onderdeelcommissie Radboud Docenten Academie
Promovendus - Radboud Docenten Academie
Medewerker - Radboud Docenten Academie

S.J. Siepel (Stef) MA
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Vakdidactus Engels / Lerarenopleider / PLG Begeleider / PhD

Mijn promotieonderzoek richt zich op de moderne vreemde talen (MVT) in het middelbaar onderwijs. Specifiek gaat het over het onderwijzen van cultuur als een dynamisch concept binnen de taalles. Je kan hierbij denken aan hoe verschillende groepen op een andere manier aan iets betekenis kunnen geven, maar ook dat hoe ergens betekenis aan gegeven wordt binnen dezelfde groep kan veranderen over de tijd heen. Hoewel cultuuronderwijs binnen het MVT steeds minder gezien wordt als een domein van kennisoverdracht van culturele feiten en het zich heeft ontwikkeld naar iets anders, blijkt het cultuuronderwijs daarmee wel complexer te zijn geworden, en dus ook voor docenten om te onderwijzen.

Daarom richt dit onderzoek zich in eerste instantie op teacher sense making van het onderwijzen van cultuur als een dynamisch concept. Wat geven MVT docenten aan dat op dit gebied hun doelen zijn, wat zijn hun overtuigingen hierachter, en hoe brengen ze dit in de praktijk? Daarbij willen we ook beter begrijpen tegen welke uitdagingen docenten aanlopen en welke spanningen dit soort onderwijs met zich meebrengt. We proberen hier meer inzicht in te krijgen door docenten te interviewen die het onderwijzen van het culturele domein in de MVT les belangrijk vinden. Op basis van wat deze docenten ons meegeven gaan we kijken naar hoe deze inzichten gebruikt kunnen worden om MVT docenten houvast te geven bij het bedenken, ontwerpen, en uitvoeren van lessen waarin cultuur wordt gezien als een dynamisch concept.

Momenteel wordt de eerste data verzameling, het interviewen van MVT docenten, opgezet.