dr. T.M.J. Sintobin (Tom)

Universitair hoofddocent - Departement Moderne talen en culturen
Universitair hoofddocent - Radboud Institute for Culture and History

dr. T.M.J. Sintobin (Tom)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Tom Sintobin is literatuur- en toerismewetenschapper en lid van de onderzoeksgroep Intercultural Dynamics (ID). Zijn aandacht gaat in het bijzonder (maar niet uitsluitend) uit naar
- Nederlandstalige literatuur uit de laat-19de en 20ste eeuw (Stijn Streuvels, Hugo Claus, Louis Paul Boon)
- transnationale aspecten van regionale cultuur
- badplaatscultuur en -representaties (vooral Oostende en Scheveningen)
- de representatie van grote technologische werken
- reisliteratuur en de rol van gender daarin
- culturele bodemstudies (gefocust op veen en turf)
- identity politics van toeristen en influencers in een diachroon perspectief

Publicaties

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden