J.D. Slaats (Jonas) MA

Buitenpromovendus - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

J.D. Slaats (Jonas) MA
Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Als onderzoeker beweegt Jonas Slaats (Gent, 1980) zich steeds op de snijlijnen van religie, politiek en mystiek. Spiritueel wortelt hij zich in de christelijke traditie, maar hij verdiepte zich ook in verschillende Oosterse religies. Na zijn filosofische, antropologische en theologische studies werd hij actief in verschillende vormen van lokaal en internationaal vredeswerk – vaak met een focus op het multiculturele samenleven. Zo was hij o.a. campagnecoördinator van de Vlaamse Vredesweek en zakelijk coördinator van MANA, een Expertisecentrum rond Islamitische Culturen en inhoudelijk medewerker bij Kif Kif, een beweging die strijdt tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. Op dit moment doceert hij vakken rond ethiek, zingeving en levensbeschouwing aan de Karel De Grote Hogeschool. In zijn academische onderzoek richt hij zich vooral op de relatie tussen religie, spiritualiteit, secularisme en beeldvorming.

Zijn laatste boek is “Religie herzien”, waarin hij aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende tradities de meest hardnekkige misvattingen over religie doorprikt.

Samen met professor Paul van der Velde, startte hij de podcastreeks ‘Groetjes uit Shambhala’, die een kritische blik werpt op verschillende facetten van hedendaagse spiritualiteit en esoterie.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

In de media

Nevenwerkzaamheden