prof. dr. ir. C.P. Slomp (Caroline)

Hoogleraar - Microbiologie

prof. dr. ir. C.P. Slomp (Caroline)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 72

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, vrijdag

Prof. Slomp bestudeert de cycli van elementen die belangrijk zijn voor levende organismen in aquatische ecosystemen. Het gaat daarbij o.a. om de cycli van koolstof, fosfor, stikstof, zwavel en (spoor)metalen. In haar onderzoek combineert zij veldwerk, experimenteel werk en modelleren op diverse ruimtelijke en tijdschalen (incl. het geologisch verleden).

Een belangrijke onderzoekslijn richt zich op het begrijpen van de biogeochemie en microbiologie van mariene ecosystemen (bijv. de Oostzee, Zwarte Zee) incl. de effecten van verstoringen, zoals eutrofiering, zuurstofloosheid en mondiale opwarming.