dr. ir. L. Smith (Lothar)

Universitair hoofddocent - Sociale Geografie

dr. ir. L. Smith (Lothar)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Werkt in het migratie - ontwikkeling onderzoeksgebied, met als specialisatie Afrika beneden de Sahara. Lothar Smith houdt zich bezig met de (potentiële) rol en positie van diaspora en migranten in internationale samenwerking, waarbij specifiek aandacht gegeven wordt aan lokale actoren in landen van herkomst (Transcode initiatief). Het opzoeken van grenzen in transnationale relaties, en de rol van verscheidene actoren hierin is daarbij ook van groot belang.

Ook richt zijn academisch werk, middels samenwerking met partners in het globale zuiden, op transnationale en translokale (rurale-urbane) processen en daarbinnen weer de rol van identiteit (gender, urbanisering, entrepreneurship, etc).

Andere thema's: migratie en klimaatverandering; migratie en career building; translocaliteit en resource management

Publicaties

Nevenwerkzaamheden