prof. dr. P.A.B.M. Smits (Paul)

Hoogleraar - Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc)

prof. dr. P.A.B.M. Smits (Paul)
Contactinformatie
Bezoekadres

Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Interne postcode: 614

Postadres

Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

Het onderzoek van Paul Smits richt zich op klinische farmacologie, hypertensie en diabetes mellitus en de daaraan gerelateerde aandoeningen en complicaties.

In 1994 verbleef Smits aan de Harvard Medical School / Brigham and Women's Hospital (Division of Vascular Medicine) en het Harvard/MIT Center for Experimental Pharmacology and Therapeutics in Boston (Massachusetts, USA). In 1995 was hij weer terug in Nijmegen. Daar werd hij benoemd tot hoogleraar Farmacologie en hoofd van de afdeling Farmacologie-Toxicologie. Daarnaast werkte hij als internist-farmacoloog (1995-2011).

Vanaf 1989 verzorgde Smits onderwijs op het gebied van de (klinische) farmacologie aan studenten Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde en assistenten in opleiding tot internist. In 2000 werd Smits opleider voor het aandachtsgebied klinische farmacologie binnen de interne geneeskunde. Samen met prof. dr. Y. Hekster werd hij opleider voor ziekenhuisapothekers. Van 2006 tot 2009 was hij voorzitter van het cluster Biomedische Wetenschappen en Extramurale Geneeskunde. Van 2008 tot 2012 was hij directeur van het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (NCEBP). Daarnaast was hij voorzitter van het Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid (IWKV). Sinds 2012 is hij decaan en vicevoorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc.

Gerelateerd aan zijn onderzoeksprojecten verwierf Smits (zelfstandig of met collega’s) tientallen subsidies bij de faculteit Medische Wetenschappen, NWO / ZonMw, KNAW, de Hartstichting, het Diabetesfonds Nederland en verschillende farmaceutische industrieën. Als (co)promotor begeleidde hij 38 promovendi bij hun promotieonderzoek.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden