E.A.M. Smolders (Emy)

Promovendus - Organisatieontwerp & Ontwikkeling

E.A.M. Smolders (Emy)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Ik houd me bezig met de specifieke voorwaarden voor werkontwerp die nodig zijn voor netwerken om effectief samen te werken tijdens een crisisrespons in de jeugd-GGZ. Hiermee bedoel ik de manier waarop operationele taken en regeltaken worden verdeeld, toegewezen en gecoördineerd tussen zorgprofessionals in het netwerk. In mijn onderzoek wordt gesteld dat een verkeerd werkontwerp in netwerken een belangrijke reden is voor falende netwerksamenwerking in de jeugdzorg. In de context van crisisrespons vereist netwerksamenwerking specifieke ontwerpcondities om uiteindelijk bij te dragen aan een effectievere crisisrespons in de jeugdzorg in Nederland.
Het centrale argument is dat het werkontwerp in een crisiszorgnetwerk een positieve invloed kan hebben op de crisisrespons. Daartoe wordt een theoretisch model voorgesteld dat de voorwaarden van werkontwerp koppelt aan effectieve netwerksamenwerking in een crisiscontext

Ik blijf graag in gesprek met diverse stakeholders en probeer een zo goed en compleet mogelijk beeld te schetsen van de jeugdzorg (vanuit de visie van Engaged Scholarship). Op die manier kan ik alle processen, van macroniveau tot micro-niveau, leren begrijpen, krijg ik inzichten, waardoor ik onderzoeken kan verrichten die waarde hebben voor de wetenschap en de betrokkenen in de sector.

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden