prof. mr. G. van Solinge (Gerard)

Hoogleraar - Vaksectie Ondernemingsrecht

prof. mr. G. van Solinge (Gerard)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Prof. Gerard van Solinge is deskundig op het terrein van ondernemingsrecht. Hij doet onderzoek naar corporate governance en corporate litigation. Het bedrijfsleven heeft gedragscodes voor goed ondernemingsbestuur opgesteld. De leiding van ondernemingen wordt steeds vaker ter verantwoording geroepen in de media en door beleggers in juridische procedures. Dit past in de groeiende claimcultuur, waarbij burgers en organisaties sneller naar de rechter stappen om schadevergoeding te vorderen. Corporate governance is het antwoord hierop. Verder doet hij onderzoek naar fusie en overname en de internationale aspecten van het ondernemingsrecht.
Van Solinge is lid van de wetenschappelijke leiding van het Van der Heijden Instituut, Nederlands oudste en grootste studiecentrum voor ondernemingsrecht. Het instituut is onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, een door de KNAW erkende onderzoekschool. Daarnaast is hij advocaat bij Allen & Overy in Amsterdam en rechter (plaatsvervangend lid) in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Verder is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Ondernemingsrecht, annotator van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en adviserend lid van de Vaste Commissie Vennootschapsrecht in Curaçao.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden