drs. ing. P.M. Souren (Pierre)

Medewerker - Behavioural Science Institute

drs. ing. P.M. Souren (Pierre)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen dinsdagmiddag, donderdagmiddag

Statistiek (o.a. Multilevel, regressieanalyse, Agreement) en Methoden;
SPSS programming
Guest Researcher

Nevenwerkzaamheden