dr. E. Spaak (Eelke)

Universitair docent - Donders Centre for Cognition
Universitair docent - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Universitair docent - Sensomotorische Neurowetenschappen

dr. E. Spaak (Eelke)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Eelke doet onderzoek naar bewuste visuele waarneming en de neurale grondslagen daarvan. Hij gebruikt daarbij met name magneto- en elektrofysiologische experimentele technieken, geavanceerde (gedrags-)data-analyse en -modellen, en theoretische reflectie.

Daarnaast is Eelke actief op het vlak van interdisciplinaire samenwerking en academisch beleid, onder andere als co-voorzitter van Radboud Jonge Akademie.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden