prof. dr. C.H.B.M. Spierings (Niels)

Hoogleraar - Radboud Social Cultural Research
Hoogleraar - Sociologie

prof. dr. C.H.B.M. Spierings (Niels)

Prof. dr. Niels Spierings doet onderzoek naar vraagstukken rond inclusie en exclusie, in het bijzonder in politiek, maatschappij en arbeidmarkt. Hij richt zich daarbij voornamelijk op Nederland en West Europa en op het Midden-Oosten. In zijn werk combineert hij statistiek en enquête-onderzoek met casusstudies, interviews en 'big data'-analyse. Belangrijke thema's in zijn huidige werk zijn:
# islam
# populisme
# gender & seksualiteit
# migratie
# verkiezingen & democratie
# sociale media
# politiek vertrouwen & participatie
Hij hoopt dat zijn onderzoek bijdraagt aan scherpere kennis en een beter begrip van of mensen willen, kunnen en mogen deelnemen, en hoe inclusie te bevorderen.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden

Over
Niels Spierings is inclusie- en exclusiesocioloog. Hij onderzoekt de rol van islam in politiek en de emancipatie van vrouwen en LHBTIQA+'ers, de vertegenwoordiging van minderen en vrouwen in de politiek en maatschappij, en populisme in sociale media en politiek. Op deze thema's voedt hij ook de publieke discussie en geeft beleidsadvies.