prof. dr. W.P.M.S. Spooren (Wilbert)

Emeritus hoogleraar - Centre for Language Studies
Emeritus hoogleraar - Departement Moderne talen en culturen

Wilbert is geïnteresseerd in de rol van taal bij het optimaliseren van communicatie in verschillende genres, Meer specifiek onderzoekt hij hoe taalgebruikers structuursignalen gebruiken bij het produceren of interpreteren van discourse en hoe dat afhangt van het genre van de discourse. Zo gebruiken Nederlanders 'want' of 'omdat' om causale discourserelaties te signaleren. 'Want' wordt typisch gebruikt voor meer subjectieve verbanden, 'omdat' voor meer objectieve verbanden. Corpusonderzoek heeft laten zien dat de distributie van 'omdat' en 'want' afhangt van genre. In verwant onderzoek bestudeert hij hoe subjectiviteit in journalistiek taalgebruik door de tijd heen veranderd is. Momenteel is hij geïnteresseerd in de analyse van nieuwe-mediadiscourse, waarin zich nieuwe vragen over samenhang en tekstkwaliteit voordoen: hoe slagen taalgebruikers erin de samenhang van een discourse te construeren in multimodale dynamische contexten, waarin hyperlinking de norm is? Hij concentreert zich ook op het gebruik van automatische tools voor de analyse van dergelijke verschijnselen.

Wilbert heeft proefschriften begeleid over een variatie aan onderwerpen, zoals subjectiviteit in nieuwsteksten, de overtuigingskracht van lay-out in advertenties, de conceptuele en linguïstische complexiteit van de naamwoordstijl, de effectiviteit van Twittergebruik voor het bewerkstelligen van veiligheidsgevoelens, de complexiteit van zinnen in verschillende genres in het Nederlands en het Engels, de relatie tussen politieverhoren en de verslagen van dergelijke verhoren en het gebruik van narratieven in computergames.

Met ingang van september 2023 is Wilbert met pensioen.

Trefwoorden

Tekststructuur, tekstoptimalisatie, discoursecomplexiteit, genres, nieuwe media

Onderzoeksthema
  • Tekststructuur en tekstkwaliteit
Onderzoeksgroep

Publicaties

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden