dr. M.A. van Stam (Marie-Anne)

Docent - Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag

dr. M.A. van Stam (Marie-Anne)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend

Marie-Anne van Stam is een gedragswetenschapper, haar voornamelijk kwantitatieve onderzoek richt zich op hoe mensen gezondheidsgeralteerde keuzes maken. Bijvoorbeeld keuzes over behandelingen, vaccinaties of het gebruik van voorbehoedsmiddelen.

Vragen die aan haar werk relateren zijn: “Hoe kan het communicatieproces tussen patiënt en professional geoptimaliseerd worden?”; “Hoe kunnen patiënten meer betrokken worden bij het maken van gezondheidsgerelateerde keuzes?” (Samen beslissen); en “Hoe kunnen we Patient Reported Outcome en Experience Measures (PROMs en PREMs) en meer fysieke/klinische uitkomst data (bijvoorbeeld data vanuit patiëntendossiers, wearables, of gezondheidsmonitors) gebruiken om gezondheidsgerelateerde keuzeprocessen te optimaliseren?”.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden