C. Staps (Camil)

Gastonderzoeker - Textuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom

Camil Staps is een promovendus in theoretische en Semitische taalkunde. Zijn onderzoek richt zich op de representatie van agentiviteit en causaliteit in taal. Hij neemt een theoretisch taalkundig perspectief en past de resultaten toe op het Bijbels Hebreeuws.

Camil Staps wordt begeleid door Johan Rooryck (cOAlition S / Universiteit Leiden) en Ellen van Wolde (Radboud Universiteit).

Onderwijs