dr. M.J. van Stee (Annemarie)

Docent - Filosofie van cognitie en taal
Docentambassadeur - Radboud Teaching and Learning Centre

dr. M.J. van Stee (Annemarie)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Annemarie van Stee is een filosoof met twee onderzoeksexpertises. Allereerst ethische thema’s die niet om moraliteit draaien: liefde, zinvol en zinloos leven, welzijn en lijden. Haar onderzoek is daarmee gesitueerd in de morele psychologie en de filosofie van de emoties. Een andere onderzoeksinteresse is de rol die filosofie spelen kan in interdisciplinair onderzoek, vooral in samenwerking met gedragswetenschappen als psychologie en cognitieve neurowetenschap. In de meeste van haar projecten combineert Van Stee beide interesses.

Voor haar dissertatie (Leiden, 2017) won Van Stee in 2020 de Keetje Hodshon Prijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Deze prijs wordt een keer in de vier jaar uitgereikt aan één onderzoeker in de categorie ‘wijsbegeerte of godgeleerdheid’. Een bewerkte versie van die dissertatie verscheen in 2022 bij Palgrave MacMillan als 'Love and Selfhood. Self-Understanding through Philosophy and Cognitive Neuroscience'.

Annemarie van Stee coördineert de multidisciplinaire minor Well-Being and Society en is docentambassadeur voor haar faculteit.

www.avanstee.nl

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden