prof. dr. B. Steenbergen (Bert)

Hoogleraar - Behavioural Science Institute
Vice-decaan onderzoek - FSW Bestuur
Hoogleraar - Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling

prof. dr. B. Steenbergen (Bert)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Prof. Bert Steenbergen doet onderzoek naar de gevolgen van een (verworven of aangeboren) hersenbeschadiging voor het (motorisch en visueel) functioneren. Naast zijn meer theoretisch/fundamenteel georiënteerd onderzoek, is Steenbergen betrokken bij projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van begeleiding- en revalidatieprogramma's voor blinden, slechtzienden en motorisch gehandicapten. Steenbergens leerstoel legt een directe verbinding tussen wetenschap en praktijk van visuele en lichamelijke beperkingen in relatie tot leren en gedrag. Het is een gezamenlijk initiatief van Sensis, de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS), de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vereniging van Mytyl/Tyltylscholen (VTM) en de oudervereniging voor kinderen met motorische beperkingen (BOSK). Het is de eerste Nederlandse leerstoel op dit gebied.

Over
Steenbergen verbindt de wetenschap en praktijk van lichamelijke beperkingen, leren en gedrag. Daarnaast is hij kartrekker van het onderzoeksthema ‘Active Living’, waarin op interdisciplinaire wijze wordt onderzocht hoe mensen gestimuleerd kunnen worden actief te worden en te blijven.