mr. E. Steendam Visser (Emilia)

Docent - Vaksectie Algemene rechtswetenschap

mr. E. Steendam Visser (Emilia)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Emilia Steendam Visser heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University voltooid. Daarna heeft zij de master Nederlands recht (specialisatie Burgerlijk recht) aan de Radboud Universiteit cum laude afgerond. Tijdens haar master was zij lid van de redactiecommissie van de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen, rechtshulpverlener bij het Juridisch Spreekuur Gedetineerden en liep zij diverse stages. Tijdens haar bachelor heeft zij een semester gestudeerd aan the University of Hong Kong, het honoursprogramma Topklas afgerond, deelgenomen aan een summer school programma van the University of Cambridge (English Legal Methods) en een fulltime bestuursfunctie vervuld bij een studentenfractie, waarbij zij de studenten heeft vertegenwoordigd in de Universiteitsraad.

Na haar studie was Emilia werkzaam als docent privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds juni 2020 is zij als docent en promovenda verbonden aan de vaksectie Algemene rechtswetenschap en het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht. Haar promotieonderzoek richt zich op de overheidsaansprakelijkheid voor de inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Het onderzoek wordt begeleid door prof. mr. R.J.B. (Roel) Schutgens en prof. mr. C.J.M. (Carla) Klaassen.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden