drs. J.E. Sterk (Garjan)

Medewerker - Gender & Diversity
Medewerker - Radboud Social Cultural Research
Buitenpromovendus - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

drs. J.E. Sterk (Garjan)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend

Garjan coördineert het interdisciplinaire onderwijs van Radboud Gender & Diversity Studies, interdisciplinaire seminars en de jaarlijkse lezing op Internationale Vrouwendag aan de Radboud.

Als buitenpromovenda onderzoekt Garjan kwesties betreffende 'race' en racisme in Genderstudies in Nederland vanaf de jaren tachtig.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden