dr. M.J.C.G. Stevens (Martijn)

Cultuurcoördinator - Student Affairs

Martijn Stevens is verantwoordelijk voor het universitaire cultuurbeleid. In samenspraak met culturele instellingen en maatschappelijke organisaties ontwikkelt hij discipline-overstijgende programma's in het kader van onderwijs en onderzoek. Martijn is tevens werkzaam voor de Radboud Honours Academy, waar hij o.a. interdisciplinaire programma's ontwikkelt op het snijvlak van wetenschap, kunst en samenleving.

Projecten