dr. G.L. Stoel (Gerhard)

Universitair docent - Radboud Docenten Academie

dr. G.L. Stoel (Gerhard)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Krachtig en relevant onderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken, dat is waar ik als Universitair Docent Gammadidactiek aan wil bijdragen. Mijn onderzoek richt zich op het ondersteunen van docenten in de gammavakken, bij het ontwikkelen van onderwijs, waarin domein-specifiek redeneren centraal staat. In mijn promotie onderzocht ik een didactiek om leerlingen te ondersteunen in het construeren van historische verklaringen (causaal historisch redeneren) en bestudeerde ik de relatie tussen deze redeneervaardigheden en epistemologische opvattingen van leerlingen. Mijn onderzoek als postdoc, richtte zich op de professionalisering van gammadocenten. In een drietal professionele leergemeenschappen, ondersteunde ik docenten bij het ontwikkeling van lessen waarin redeneervaardigheid centraal stonden in vakken als geschiedenis, filosofie, en maatschappijwetenschappen. Werken met complexe taken, visuele schema, scaffolds, rubrics, samenwerkend leren, en onderwijsleergesprekken waren daarbij belangrijke principes.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden