M. Stoll (Martijn) MA

Buitenpromovendus - Archeologie
Buitenpromovendus - Radboud Institute for Culture and History

M. Stoll (Martijn) MA
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Mijn expertise ligt op het gebied van Romeins en Vroegmiddeleeuws pleisterwerk, met een specifieke focus op heiligdommen. Hierbij duid ik op heiligdommen in de ruimste betekenis, wat inhoudt dat ik me richt op de diverse gebouwen gewijd aan de goden in de polyreligieuze gemeenschappen van de antieke wereld en de vroege middeleeuwen. De focus van mijn promotieonderzoek ligt in de studie van de decors van het heiligdom van Briga, gelegen in Eu (Frankrijk). Dit gallo-romeinse heiligdom heeft pleisterwerk geleverd van uiteenlopende gebouwen en fasen, die dateren van de 1e tot de 3e eeuw na Christus.
Naast mijn academische werkzaamheden ben ik ook materiaalspecialist op het gebied van Romeins Pleisterwerk. Mijn vaardigheden variëren van veldwerk tot gespecialiseerde rapportages inclusief eventuele reconstructies van deze decors.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden