prof. dr. W.J.P. Stommel (Wyke)

Hoogleraar - Centre for Language Studies
Universitair hoofddocent - Interdisciplinary Hub for Digitalization and Society
Hoogleraar - Departement Taal en communicatie

prof. dr. W.J.P. Stommel (Wyke)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdag

Mijn onderzoek betreft mondelinge en digitale communicatie in institutionele omgevingen. Van videoconsulten in het medische domein tot counselingchats en interactie met robots: op basis van de methoden van conversatieanalyse bestudeer ik hoe mensen in communicatie verbaal en non-verbaal doelen bereiken, relaties vormgeven en identiteiten construeren. Ik werk vaak in interdisciplinaire teams, ook samen met professionals, m.n. uit de zorg.

Op dit moment begeleid ik drie promovendi:
- Evi Dalmaijer (digitalisation of (para)medical interaction and practice)
- Mieke Breukelman (uncertainty in trans and intersex care)
- Lynn de Rijk (non-verbal communication with robots)

Eerdere promotiebegeleiding:
- Ilona Plug (a linguistic view on gender in medical interaction)
- Inge Stortenbeker (language use in clinical interactions about medically unexplained symptoms)
- Guusje Jol (police interviews with children)

Verder houd ik me bezig met methologische aspecten van onderzoek, zoals ethische aspecten van onderzoek naar digitale data. Samen met anderen heb ik in 2013 het Microanalysis Of Online Data (MOOD) netwerk opgericht. Zie hier een review van ons boek "Analysing digital interaction": https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/symb.639

Tot slot ben ik affiliate van Radboud iHub for Digitalisation and Society, lid van het Radboud interfacultaire onderzoeksplatform Diversity in Sex and Gender, en gekwalificeerd communicatietrainer (CARM affiliate, www.carmtraining.org).

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden