drs. N. Strandstra (Nadia)

Beleidsmedewerker onderwijs - FdR Bureau Onderwijs- en studentenzaken
Secretaris examencommissie - FdR Bureau Onderwijs- en studentenzaken
Preventiemedewerker (PAM) - FdR Ondersteuning
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid

drs. N. Strandstra (Nadia)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Nevenwerkzaamheden