drs. N. Strandstra (Nadia)

Secretaris examencommissie - FdR Bureau Onderwijs- en studentenzaken
Preventiemedewerker (PAM) - FdR Ondersteuning

drs. N. Strandstra (Nadia)

Nevenwerkzaamheden