dr. M.E. van Strien (Marij)

Universitair docent - Geschiedenis van de filosofie

dr. M.E. van Strien (Marij)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Mijn onderzoek richt zich op de geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen, in het bijzonder de natuurkunde. Ik ben geïnteresseerd in hoe ontwikkelingen in de natuurwetenschappen het filosofische denken hebben beïnvloed en ons wereldbeeld hebben gevormd. Ik heb gewerkt aan de impact van kwantummechanica op de filosofie in de twintigste eeuw, en aan de geschiedenis van determinisme en causaliteit. Ik ben ook geïnteresseerd in rationaliteit en het domein en de grenzen van de natuurwetenschappen.

Ik heb natuurkunde en geschiedenis en grondslagen van de natuurwetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 2014 promoveerde ik aan de Universiteit Gent; mijn promotieonderzoek ging over determinisme in negentiende-eeuwse natuurkunde. Ik heb ook onderzoek gedaan in Pittsburgh, Berlijn, Wuppertal en Wenen.

Onderzoeksgroep
  • Center for the History of Philosophy and Science

Publicaties

Nevenwerkzaamheden