dr. P.J.F. de Swart (Peter)

Universitair hoofddocent - Centre for Language Studies
Universitair hoofddocent - Departement Taal en communicatie

dr. P.J.F. de Swart (Peter)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdagochtend

Ik ben geïnteresseerd in hoe vorm en betekenis in taal elkaar beïnvloeden en hoe deze interactie leidt tot structurele variatie binnen en tussen talen. Ik richt me vooral op verschijnselen die beïnvloed worden door animacy (levendheid), zoals naamvalsmarkering en woordvolgorde. Het uitgangspunt hierbij is dat structurele variatie het best begrepen kan worden door de toepassing van een combinatie van inzichten en methoden uit de theoretische taalkunde, taaltypologie en taalverwerking. Daarnaast onderzoek ik ook hoe we taalkundige inzichten kunnen inzetten in het grammaticaonderwijs op de middelbare school.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden