prof. dr. I. Tendolkar (Indira)

Hoogleraar - Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc)

prof. dr. I. Tendolkar (Indira)
Bezoekadres

Reinier Postlaan 10
6525 GC NIJMEGEN
Interne postcode: 961

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Indira Tendolkar is hoogleraar psychiatrie en hoofd van de medische afdeling psychiatrie aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. In haar onderzoek naar klinische neurowetenschappen in de psychiatrie en haar klinische achtergrond als neuroloog en psychiater, heeft IT nieuwe experimentele designs ontwikkeld voor het testen van neutrale en emotionele vormen van declaratief geheugen met behulp van een breed scala aan elektrofysiologische en neuroimaging methoden. Terwijl ze de fundamentele cognitieve neurowetenschappen van emotionele en niet-emotionele vormen van declaratief geheugen onderzoekt, heeft IT zich ook gericht op de causale relatie tussen een disfunctie van dit geheugensysteem en stressgerelateerde psychiatrische stoornissen. Dit heeft ook geresulteerd in deelname aan campusbrede preventieacties zoals de pijler Gezonde Hersenen of de Preventiehub van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Aanvankelijk richtte de onderzoeksgroep van I. Tendolkar zich op structurele en functionele veranderingen van het declaratieve geheugensysteem vroeg in het beloop van depressie. Vervolgens hebben I. Tendolkar en haar groep hun werk uitgebreid naar de neurale onderliggende mechanismen van chronische en zelfs behandelingsresistente depressie. Haar groep leverde het eerste bewijs dat de functionele activiteit van hersengebieden die het declaratieve geheugen mediëren veranderd is als functie van toestand of eigenschap vroeg in het beloop van depressie. Bovendien is IT in staat geweest om lopend onderzoek naar de neurale correlaten van geheugenbias bij depressie uit te breiden en heeft onlangs een onderzoekslijn geïnitieerd met betrekking tot cognitieve bias modificatie en het gebruik van neuromodulatie in combinatie met experimentele cognitieve interventies. Met behulp van structurele MRI-technieken en MRI-technieken in rusttoestand heeft de onderzoeksgroep zich gericht op chronische depressie in het bijzonder op bijvoorbeeld de effecten van convulsietherapieën.

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden