prof. dr. A.B. Terlouw (Ashley)

Hoogleraar - Vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht

prof. dr. A.B. Terlouw (Ashley)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ashley Terlouw is hoogleraar Rechtssociologie aan de Radboud Universiteit (Nijmegen). Zij is vaksectievoorzitter van de sectie rechtssociologie en migratierecht.
Onder haar verantwoordelijkheid valt ook het Centrum voor Migratierecht.
Sinds mei 2020 is zij tevens voorzitter van het onderzoekscentrum voor Staat en Recht (SteR). Zij werkte onder meer bij het stafbureau Vreemdelingenzaken van de rechtbank Den Haag en als hoofd afdeling vluchtelingen bij Amnesty International Nederland. In 2003 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op een rechsssociologisch onderzoek naar samenwerking tussen vreemdelingenrechters. In de periode 2004-2008 was zij lid van de Commissie Gelijke Behandeling. Van 2011-2016 was zij rechterplaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland (Vreemdelingenkamer). Zij publiceert op het gebied van gelijke behandeling, rechtspleging/conflictoplossing en het migratierecht. Zij verricht onderzoek naar discriminatie op grond van ras, nationaliteit en religie en heeft bijzonder interesse in normconflicten, discretie en burgerlijke en administratieve ongehoorzaamheid. Zij begeleidt promotie-onderzoeken naar onder meer, waarheidsvinding in asielzaken, de wijze waarop rechters omgaan met het belang van het kind en externalisering van het EU migratiebeleid.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden

Over
Ashley Terlouw doet juridisch en rechtssociologisch onderzoek naar discriminatie, in het bijzonder op grond van ras, nationaliteit en religie. Zij houdt zich ook bezig met het asielrecht, rechtspleging en conflictoplossende instituties zoals de rechtspraak.